Werkvormen

Het Opstellen van het Verlangen

In deze opstellingsmethode staat je verlangen centraal
Je werkt met jouw verlangen, vragen die je na aan het hart liggen.
Deze verlangens kunnen gaan over je werk, je relaties, gezondheid, je droom, je bedrijf, ….
Je verlangens die zich nog niet hebben uitgekristalliseerd in je leven.
Deze methode laat jouw innerlijke wereld zien en de onderstroom, die maakt dat je verlangens nog niet gerealiseerd zijn.
Deze methode maakt ook gebruik van representanten die voor jou willen resoneren met de woorden van je verlangen. Want je gebruikt letterlijk de zin van je verlangen en elk woord daarvan kan gerepresenteerd worden door iemand uit de groep of bij een individuele sessie door de therapeut
Met behulp van deze manier van opstellen kijk je als het ware in de spiegel van jouw innerlijke dynamiek.
Je ziet dat achter dit verlangen een verborgen wereld schuil gaat, die zich kenbaar wil maken en aan je wil tonen waar jij werkelijk staat in je leven en wat echt nodig is voor de volgende stap.
Het is een ware ontmoeting met jezelf.

Zoveel weet hebben van verdwijnen, blijf ik.
Zoveel weet hebben van een geheime binnenkant, kom ik tevoorschijn.
Zoveel weet hebben van verborgen liefde, weet ik,
Ik heb lief                                                                Jannie Oomkes

 

Ik werk hierbij op basis van het werk en het theoretisch concept van de Meergenerationele Psychotraumatologie van
Dr Frans Ruppert, een Duitse psychotherapeut en professor in de psychologie en docent op de hoge school in München.

Ingrijpende gebeurtenissen(trauma`s) zijn de hoofdoorzaak van psychisch en lichamelijke problemen. Niet alleen zelf beleefde trauma`s maken het leven moeilijker, maar trauma energie en inhoud worden  van generatie op generatie doorgegeven. Angst, onmacht, schuld, schaamte en andere psychisch en lichamelijk lijden zijn daaruit voortkomende symptomen.  Frans Ruppert

Ingrijpende gebeurtenissen zoals vroegkinderlijke trauma vragen om te overleven. Om te overleven ontwikkel je onbewust overlevingsstrategieën die je helpen om door te kunnen gaan.  Dat wat onverdragelijk was raakt afgescheiden, Je splits de trauma gevoelens af. Deze waren nl niet te verdragen. De overlevingsstrategie blijft zolang actief zolang het trauma nog niet is verwerkt.

In een eenvoudig geval bestaan er na de traumatische ervaring 3 gescheiden personen in een mens:
de getraumatiseerde,
de overlevende en
het gezonde deel.

Dus van hieruit is te begrijpen waarom verlangens zo vaak niet gerealiseerd worden!!

Via deze manier van opstellen kan je dus in contact treden met deze persoonlijkheidsdelen. Het geeft een mogelijkheid tot het ontmaskeren van je overlevingsstrategie en hierdoor in contact te treden  met traumadelen  om deze uiteindelijk te kunnen verwerken. Hierdoor kan de groei van gezonde delen sterker worden en ben je beter in staat om een autonoom leven te leiden waarin je verlangens gerealiseerd kunnen worden en leven wie je werkelijk bent!

“Delf mijn gezicht op, maak mij mooi
Wie wordt ontmaskerd zal zichzelf vinden”
(Uit gedicht van Huub Oosterhuis)

Dus welkom een ieder die zichzelf wil vinden!

The Work.
Een gespannen , onaangenaam gevoel is het resultaat van een gedachte.
We denken, hebben een gevoel en reageren dan op dat gevoel.
In een poging onze gevoelens te veranderen, zoeken we meestal naar een oplossing die buiten ons zelf ligt( sport, relaties, eten, alcohol, seks, drugs, geld uitgeven, etc) en dat kan werken als een tijdelijke troost.
Soms geven deze oplossingen ons even het gevoel dat we alles weer onder controle hebben.
We kunnen ook anders te werk gaan : door ons denken te onderzoeken, pakken we het gevoel bij de wortel, en dan kan dat van binnen uit veranderen – orde neemt de plaats in van chaos.

Byron Katie heeft hiervoor een fantastische simpele methode ontwikkeld ; The Work
The Work bestaat eenvoudigweg uit 4 vragen die je, zodra je ze toepast op een specifiek probleem, je in staat stellen dat wat jou dwars zit in een totaal ander licht te zien.

 

Het is niet het probleem dat ons lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem”
‘Jij bent degene die een einde kan maken aan je eigen lijden’
Jij bent de leraar op wie je gewacht hebt.!

Rebalancing
Rebalancing gebruikt lichaamswerk en aanraking om te komen tot een direct ervaren van wat is. Het helpt je bewust te worden van de gewoontepatronen die in je lichaam en geest zich hebben vast gezet. Rebalancing nodigt je uit om naar binnen te gaan en dat patroon, wat ervaren wordt als een spanning, een kramp, stijfheid, een inhouden, tegenhouden…te ontspannen. Deze ervaring geeft je een gevoel van welzijn
Het helpt je om van een staat van denken naar een voelen te aan en van voelen naar Zijn.
Je ervaart dan een diepe stille aanwezigheid in jezelf, een thuiskomen in wie wezenlijk bent.

Meditatie
Stoppen, kalmeren en rusten in wat is