Individuele begeleiding

pijn“De afstand die je bewaart tot je pijn
is gelijk aan de afstand die je bewaart tot je geliefde
En de afstand die je bewaart tot je geliefde
is identiek aan de afstand tot de levende werkelijkheid, je ware zelf.
Alles wat die afstand, die afscheiding in onszelf en tussen onszelf en de ander in stand houdt, mag zachtmoedig worden verhelderd ”

 

 

 

 

 

Hoe lang blijven we ons nog verstoppen voor onszelf en de ander; verbergen we onze angst,
boosheid, haat, eenzaamheid, onzekerheid, schaamte, verdriet, verlatenheid , liefde…..

Hoeveel leven moeten we nog verstoppen om in leven te blijven ?
Met hoeveel mededogen benader jezelf?
De geheime plek van die pijn en wanhoop, van jouw eenzaamheid en angst..…

Omdat we proberen pijn te vermijden
Neemt ons lijden slechts toe

Blijven we liever leven in een toestand van verdoving, in een leven van sleur en lijden of willen we de sprong wagen voorbij het bekende , veilige en kleine Ik. De uitnodiging is steeds maar weer om met aandacht en mededogen te kijken naar die gebieden waarvan we ons zo lang in angst en veroordeling van hebben afgewend. Dat we uiteindelijk de vreugde van eenvoudig gewoon Zijn kunnen ervaren.

Pijn is de grote gelijkmaker. Zij brengt ons allemaal op de knieën.
We worden er nederiger door, en gevoeliger voor de behoeften van anderen.
Pijn is de geweldigste leermeester op aarde.
Zij ondermijnt alle hiërarchieën.
Sociale status en materiële rijkdom lossen erdoor op en verliezen hun waarde.
Zij zorgt ervoor dat iedereen genezing behoeft.

Voor hen die de moed hebben hun verdriet en hun pijn tot zich door te laten dringen, opent zich een gewijde doorgang.
Het afgesloten hart verwijdt zich en gaat open, het lichaam begint te ademen en de geblokkeerde energie komt vrij.
Dit is de eerste stap van het genezingsproces.
Wie de pijn kan herkennen en durft toe te laten, begint aan een gewijde ontwikkelingsweg, een stap naar zelfbevrijding.
Uit : Bewust Leven, Bewust Sterven       Steven Levine

Voor wie is deze begeleidingsweg bedoelt??

Voor mensen die:

  • bepaald worden door een oude pijn, een diep verdriet en daar anders mee om willen leren gaan.
    het lijden moe zijn en uit de verstrikking van de pijn willen.
  • de noodzaak voelen om verandering in hun leven aan te brengen en niet weten hoe.
  • het gezonde, vitale deel in zichzelf willen hervinden en met meer innerlijk rust en stevigheid in het leven willen staan.
  • richting en doel in hun leven kwijt zijn.
  • op zoek zijn naar hun ware zelf.
  • het leven willen leven ipv overleven.
  • lichamelijke klachten hebben en willen inzien waar dat mee te maken heeft.

Je vertelt jouw verhaal en we luisteren hier samen naar om te ontdekken waar de pijnplekken zitten. En dan ontrafelen we het verhaal, ontdoen die van allerlei omhulsels totdat de kern duidelijk wordt. Ik moedig je aan om er bij te blijven. Het verrassende echter dat het voelen zelf, wanneer dat plaats vindt, geen pijn doet, maar een bevrijdende ervaring is!
Wat je eigenlijke gevangenis uitmaakte was juist het vechten tegen dit voelen, het krampachtig vasthouden aan je niet laten gaan , het gevecht van een heel leven!!

Jij, moedig mens,
Ga niet aan het rennen, om de pijn, het onvervuld zijn op te lossen.
Geef het toe, geef het tijd.
Want jouw smart, roept heling tot geboorte.

Jan de Wit