Voorwaarden

1    Definitieve inschrijving voor een workshop/cursus/activiteit vindt plaats  door een vooruitbetaling van  € 150  op rekeningnummer  NL49ABNA0411287729  tnv J Dros te Baarn.
2    Voor het totaal bedrag voor deelname aan een workshop etc ontvangt u een factuur
3    Het bedrag van de factuur dient  voor aanvang van een betreffende workshop etc op de rekening ( zie  boven) te zijn  bijgeschreven, tenzij het totale bedrag in termijnen betaald gaat worden. Dan vindt er een  betalingsafspraak plaats.
4    Tot 2 weken voor de start van een workshop etc kunt u de inschrijving nog ongedaan maken.
5    Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang ben ik genoodzaakt 50 % van het bedrag te berekenen.
6    Bij annulering binnen 1 week voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht.
7    Voor individuele therapie dient de afspraak meer dan 24u van te voren worden afgezegd. Wordt de afspraak binnnen 24u afgezegd, dan ben ik genoodzaakt het hele bedrag bij u in rekening te brengen.
8    Deelnemers ontvangen uiterlijk 10 dagen van tevoren een definitieve bevestiging en een route beschrijving.
9    Uiterlijk 2 weken voordat een cursus etc begint, sluit de inschrijvingstermijn.
10  Op basis van het aantal aanmeldingen beslis ik 10 dagen van te voren of een cursus etc al of niet doorgaat. Mocht deze niet doorgaan, dan ontvangt u daarvan direct bericht.
11  Het reeds door u overgemaakte bedrag wordt direct terug gestort.
12  Ieder wordt geacht verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuze om deel te nemen en het eigen gedrag en welbevinden tijdens de workshop etc
13  De trainer is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van goederen, ongevallen en andere vormen van schade bij deelnemers ontstaan of door deelnemers aangericht bij derden.